Prawo cywilne

Świadczenie pomocy prawnej polegającej w szczególności na:

  • udzielaniu porad prawnych i sporządzaniu opinii prawnych na potrzeby prawa cywilnego (prawo rzeczowe, prawo rodzinne, prawo spadkowe, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych);
  •  sporządzaniu umów cywilnoprawnych i opiniowaniu umów pod kątem ich zgodności z obowiązującymi przepisami prawa;
  •  sporządzaniu regulaminów oraz innych tzw. aktów prawa wewnątrzzakładowego
  • dochodzeniu roszczeń wynikających z umów;
  • dochodzeniu odszkodowań wynikających z czynów niedozwolonych;
  • sporządzeniu pism procesowych na każdym etapie postępowania przedsądowego i sądowego (tj.: pozwy, wnioski, zażalenia, apelacje);
  • reprezentacji sądowej naszego Klienta w sądach wszystkich instancji poczynając od Sądów Rejonowych a kończąc na Sądzie Najwyższym i Trybunale Konstytucyjnym.