Prawo administracyjne

Świadczenie pomocy prawnej polegającej w szczególności na:

  • udzielaniu porad prawnych i sporządzaniu opinii prawnych na potrzeby prawa i postępowania administracyjnego;
  • reprezentowaniu Klienta w postępowaniach administracyjnych mających na celu uzyskanie decyzji lub innego aktu administracyjnego przez sporządzanie pism, wniosków, odwołań, skarg do sądu administracyjnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego;
  • reprezentowaniu Klienta w toku postępowania administracyjnego na rozprawach administracyjnych oraz przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym