Kancelaria

Kancelaria założona została w celu umożliwienia współdziałania z jej Klientami w kształtowaniu ich stosunków prawnych i stosowaniu prawa. Rolą jaką przyjmuje się w ramach świadczonej pomocy prawnej jest efektywne wpływanie na zastany stan faktyczny oraz dążenie do zapewnienia zoptymalizowanej obrony praw i wolności naszych Klientów.

Na zaufanie jakim obdarzają nas Klienci składa się wiele czynników, wśród których na pierwszy plan wysuwa się przekonanie, że wykonujemy praktykę w dobrej wierze, z należytą starannością zawodową, zachowujemy właściwe motywy profesjonalnego postępowania, oraz wiara w przestrzeganie standardów i wartości istotnych dla profilu danego zawodu.

Kompleksowa obsługa Kancelarii kierowana jest zarówno podmiotów prawa jak i osób fizycznych i przejawia się w głównej mierze na świadczeniu pomocy prawnej przez udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii prawnych, projektów aktów prawnych, sporządzanie pism procesowych oraz reprezentowanie przed sądami i urzędami administracyjnymi.