Strona główna

Przymiot zawodu „zaufania publicznego”, jaki przyznano zawodowi adwokata jako poddanemu unormowaniu art. 17 ust. 1 Konstytucji RP, polega na objęciu pieczy nad prowadzeniem spraw lub ochroną wartości (dóbr) o zasadniczym i (najczęściej) osobistym znaczeniu. Wykonujący zawód adwokata podejmują w wymiarze publicznym czynności zawodowe, wymagające profesjonalnego przygotowania, doświadczenia, dyskrecji, taktu i kultury osobistej.

Do istotnych wartości, w szczególności odnośnie do wykonywania zawodu adwokata, należy pełne i integralne respektowanie prawa, w tym zwłaszcza – przestrzeganie wartości konstytucyjnych oraz dyrektyw postępowania.

(wyrok TK z 18 lutego 2004 r., P 21/02, OTK-A ZU 2004, nr 2, poz. 9)