Marcin Nowakowski – prawnik

Absolwent studiów doktoranckich na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II – specjalność prawo finansowe oraz Studium Podyplomowego Handlu Zagranicznego i II edycji Studium Kierowników Projektów Europejskich. W latach 2005 -2009 członek Pomorskiej Rady Organizacji Pozarządowych oraz Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Wykładowca i doradca. Posiada bogatą wiedzę i doświadczenie w zakresie prawa samorządowego, prawa zamówień publicznych, prawa spółdzielczego, prawa spółek handlowych oraz bogate doświadczenie w obszarze ekonomii społecznej (doradca ds. instrumentów finansowych dla podmiotów ekonomii społecznej) i realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.