dr Daniel Uszyński – adwokat

________________________________________

Edukacja
• Rada WPPKiA KUL im. Jana Pawła II nadaje stopień naukowy doktora nauk prawnych w zakresie prawa finansowego (2009)
• WPPKiA KUL im. Jana Pawła II (publiczna obrona rozprawy doktorskiej (2009) „Tworzenie ustaw prawa podatkowego oraz kontrola ich konstytucyjności”
promotor – prof. dr hab. Jan Głuchowski
recenzenci – prof. dr hab. Andrzej Borodo
– prof. dr hab. Zbigniew Ofiarski
• WPPKiA KUL im. Jana Pawła II (studia doktoranckie w dziedzinie nauk prawnych, dyscyplina prawo, specjalność prawo finansowe (2008)
• Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolicki Uniwersytet Lubelski (WPPKiA KUL) im. Jana Pawła II (2004)

________________________________________

Praktyka adwokacka

Prawo cywilne
Prawo gospodarcze
Praco karne
Prawo administracyjne

/szczegółowe informacje w zakładce zakres praktyki/
________________________________________

Doświadczenie

Założyciel kancelarii (2012). Od złożenia egzaminu adwokackiego wykonuje zawód adwokata będąc członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie.

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zdobywane przy obsłudze prawnej Prezesa Rady Ministrów (RCL), pomocy prawnej świadczonej podmiotom trzeciego sektora (NGO´s) i podmiotom gospodarczym. W kancelarii nadzoruje kompleksową obsługę prawną sektora pozarządowego (głównie fundacje) i podmiotów gospodarczych oraz postępowania sądowe cywilne i karne.

Prywatna Wyższa Szkoła Businessu Administracji i Technik Komputerowych (2011-2012). Jako docent tej Uczelni prowadzenie wykładów i ćwiczeń z prawoznawstwa; formalnoprawnych procedur legislacyjnych; postępowania administracyjnego; postępowania egzekucyjnego w administracji.

Rządowe Centrum Legislacji (2006-2011). Obsługa prawna Prezesa Rady Ministrów w zakresie postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego, obsługa prawna Prezesa RCL w zakresie działalności organizacyjnej Centrum, przygotowywanie projektów aktów prawnych.

Zdobywanie doświadczenia zawodowego w sądach, związkach zawodowych, kancelariach prawnych, bankach, spółkach kapitałowych (2003-2006).

________________________________________

Dodatkowe informacje

Posiada uprawnienia Ministerstwa Skarbu do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Zasiada w radach nadzorczych fundacji (w tym ze statusem opp) oraz spółek kapitałowych.

Członek Polskiego Towarzystwa Legislacji (2008) i Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego (2008).

Wykładowca akademicki. Autor wielu publikacji naukowych. Docent Prywatnej Wyższej Szkoły Businessu i Administracji w Warszawie.

________________________________________